38 Now That’s What I Call Music! Vol. 38 (2CD 1997)(UK Version) FLAC分轨

Path: …\Disc 01

01 -=- 01. Tubthumping.flac -=- CDDA (100%)

02 -=- 02. Spice Up You Life.flac -=- CDDA (100%)

03 -=- 03. Where’s The Love.flac -=- CDDA (99%)

04 -=- 04. Picture Of You.flac -=- CDDA (99%)

05 -=- 05. As Long As You Love Me.flac -=- CDDA (100%)

06 -=- 06. Angel Of Mine.flac -=- CDDA (100%)

07 -=- 07. Raincloud.flac -=- CDDA (100%)

08 -=- 08. Got ‘Til Its Gone.flac -=- CDDA (99%)

09 -=- 09. You’ve Got A Friend.flac -=- CDDA (99%)

10 -=- 10. I Know Where It’s At.flac -=- CDDA (100%)

11 -=- 11. Arms Around The World.flac -=- CDDA (100%)

12 -=- 12. Freed From Desire.flac -=- CDDA (100%)

13 -=- 13. Stay.flac -=- CDDA (100%)

14 -=- 14. Sunchyme.flac -=- CDDA (100%)

15 -=- 15. Never Gonna Let You Go.flac -=- CDDA (99%)

16 -=- 16. You Sexy Thing.flac -=- CDDA (99%)

17 -=- 17. Da Ya Think I’m Sexy.flac -=- CDDA (100%)

18 -=- 18. Phenomenon.flac -=- CDDA (100%)

19 -=- 19. Party People…Friday Night.flac -=- CDDA (99%)

20 -=- 20. Maria.flac -=- CDDA (100%)

21 -=- 21. Samba De Janerio.flac -=- CDDA (100%)

22 -=- 22. Free.flac -=- CDDA (100%)

Path: …\Disc 02

01 -=- 01. Yesterday.flac -=- CDDA (100%)

02 -=- 02. You Have Been Loved.flac -=- CDDA (100%)

03 -=- 03. The Drugs Don’t Work.flac -=- CDDA (100%)

04 -=- 04. Stand By Me.flac -=- CDDA (99%)

05 -=- 05. All You Good Good People.flac -=- CDDA (99%)

06 -=- 06. Don’t Leave.flac -=- CDDA (100%)

07 -=- 07. Karma Police.flac -=- CDDA (100%)

08 -=- 08. James Bond Theme.flac -=- CDDA (100%)

09 -=- 09. Choose Life.flac -=- CDDA (100%)

10 -=- 10. Lazy Days.flac -=- CDDA (99%)

11 -=- 11. A Life Less Ordinary.flac -=- CDDA (100%)

12 -=- 12. Black Eyed Boy.flac -=- CDDA (100%)

13 -=- 13. Bitch.flac -=- CDDA (99%)

14 -=- 14. Janie, Don’t Take Your Love To Town.flac -=- CDDA (100%)

15 -=- 15. Better Day.flac -=- CDDA (99%)

16 -=- 16. I’m So Lonely.flac -=- CDDA (100%)

17 -=- 17. Earthbound.flac -=- CDDA (100%)

18 -=- 18. Lonely.flac -=- CDDA (100%)

19 -=- 19. 4 Seasons Of Loneliness.flac -=- CDDA (100%)

38 Now That’s What I Call Music! Vol. 38 (2CD 1997)(UK Version) CD1 FLAC分轨.rar: https://545c.com/file/18559186-406666924

38 Now That’s What I Call Music! Vol. 38 (2CD 1997)(UK Version) CD2 FLAC分轨.rar: https://545c.com/file/18559186-406666819

本站采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可,部分信息来自互联网,部分是网友投稿,部分是本站转载,除非特别注明否则版权全归原作者,在本站下载只允许做学习研究使用,禁止任何商业化和出售获利行为,否则一切行为后果与本站无关。 本站仅仅是兴趣爱好而建立,主要是为同样兴趣爱好研究者提供一个平台,属于非盈利站,若本站无意侵犯到您的权益,请联系我们的站务QQ:27019747 删除,谢谢理解。
资源呀学习网 » 38 Now That’s What I Call Music! Vol. 38 (2CD 1997)(UK Version) FLAC分轨